Midden juli heeft de internationale organisatie voor standaardisering (ISO) een nieuwe standaard gepubliceerd voor het berekenen van de CO2-voetafdruk voor drukwerk, dit is de ISO 16759. Deze nieuwe ISO is een nieuwe internationale norm waar al sinds 2010 aan werd gewerkt. Hierin staan de gedetailleerde eisen van een berekening van de CO2-voetafdruk zoals webgebaseerde CO2-Programma’s.

De norm is opgebouwd uit bestaande regelingen zoals onder andere PAS 2050 of ISO TS 14067. De norm is specifieker omdat de bestaande regelingen worden aangevuld met branche specifieke eisen . De standaard is het uitgangspunt van CO2-calculatoren in alle onderdelen van de grafische industrie. Denk dan aan het drukwerk van boeken, etiketten, verpakkingen of transactiedocumenten.

Door de nieuwe standaard kunnen drukwerkinkopers zien wat voor een milieu-impact een bestelling kan zijn. Daarnaast kunnen ze op deze manier zien of de milieu-impact niet de internationale eisen overschrijdt. Mede hierdoor worden bedrijven zich ook meer bewust van hun eigen rol en kunnen zij aanpassingen maken in het proces waar nodig. Door de nieuwe ISO standaard kan de vergelijking van de CO2 voetafdruk tussen verschillende landen en bedrijven goed worden vergeleken. De oplettendheid zal hierbij dus zeker groter worden.